رئیس اداره مشاوره دانشجویان

 

سرکار خانم دکترنسرین جابر قادری

رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی

مدرک : دکترای تخصصی(PhD)

سمـــــــــــــت : سرپرست مرکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی

 شماره تماس: 08338353860دکتر جابر قادی

شماره تماس: 08338353860