معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه

دکتر غلامی
دکتر محمدرضا غلامی
دکترای علوم تشریحی
 
pic 2 cv

 

شماره تماس مسئول دفتر : 08338369856