معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه

pic 5
دکتر محمدرضا غلامی
دکترای علوم تشریحی
 
pic 2 cv

ارتباط مستقیم با معاون فرهنگی دانشجویی

pic 5

دکتر محمد رضا غلامی

معاون فرهنگی و دانشجویی
  • 083-38367396