گزارش تصویری/ واکسیناسیون کرونای دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

سلسله نشست های انتخاب اصلح حضور حداکثری برگزار شده در معاونت فرهنگی دانشجویی

12  

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲ فروردین ۱۴۰۲